Sporazum o saradnji sa Visokom medicinskom školom strukovnih studija Ćuprija

Sporazumom o saradnji između Univerziteta “Bijeljina” i Visoke medicinske škole strukovnih studija Ćuprija uspostavljena je saradnja i uzajamna pomoć u sledećim oblastima:

  • Saradnja u ostvarivanju i razvoju dodiplomskih i postdiplomskih studijskih programa,
  • Saradnja u zajedničkoj realizaciji studijskih programa i projekata,
  • Aktivna međunarodna saradnja (razmjena studenata, nastavnog osoblja i zaposlenih),
  • Rezmjena inicijativa, informacija i iskustava u oblasti obrazovanja,
  • Saradnja u organizovanju međunarodnih Konferencija, skupova, simpozijuma i seminara koji su u interesu obeju strana,
  • Razmjena nastavnog i nenastavnog osoblja u ostvarivanju obrazovanja
  • Nastavka školovanja studenata na Univerzitetu “Bijeljina”,
  • Realizaciji drugih aktivnosti od zajednikog interesa za obje strane.