Sporazum o saradnji Univerziteta “Bijeljina” sa Alfa BK Univerzitetom iz Beograda

Sporazumom o saradnji Univerziteta “Bijeljina” sa Alfa BK Univerzitetom iz Beograda ostvarena je povezanost dviju visokoškolskih ustanova u domenu obrazovanja studenata, te potrebe o uzajamnoj podršci realizacije nastavnog procesa na obje visokoškolske ustanove.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com