Skip to main content

Studenti Univerziteta „Bijeljina“ učestvuju na međunarodnom kongresu iz oblasti neuronauke “Tuzla Brain Week 2021”

Tuzla Brain Week je međunarodni kongres iz oblasti neuronauke, koji okuplja eminentne svjetske naučnike i predavače u čijem fokusu istraživanja je ljudski mozak. Cilj kongresa je, pored objavljivanja najnovijih istraživanja, i popularizacija neuronauke u našoj zemlji, ali i regionu. Kongres se održava već osmu godinu zaredom i to na engleskom jeziku u organizaciji Medicinskog fakulteta u Tuzli i direktno je podržan od DANA fondacije i FENS-a kao jedini projekat takvog tipa u našoj zemlji. Ovogodišnji naziv kongresa je “A journey to the center of the brain”, a trajaće tri dana, od 29 – 31. marta. Pored istraživača iz polja neuronauke, kongres će okupiti i stručnjake iz oblasti neurologije, neurohirurgije i psihijatrije, kao i bioinžinjeringa.

Na kongresu će se predstaviti i studenti našeg Univerziteta, sa katedri Psihologije i Farmacije, sa naučnim radom koji nosi naziv “Parasites and viruses: Seropositive effects of Toxoplasma gondii and cytomegalovirus on mental disorders”.

Kao prvi autor naučnog rada, student psihologije Mladen Cimeša ističe da ovim istraživanjem kolege i on žele da skrenu pažnju na uticaj virusa i parazita na mentalno zdravlje, kao i koliko je sama etiopatogenza mentalnih bolesti uslovljena mikroorganizmima.

Uprava Univerziteta još jednom od srca čestita na uspjehu naših studenata na polju istraživačkog rada.

Link: tbw.sv-medicus.ba

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.