Svečana dodjela diploma 2020. godine

Tradicionalno povodom Dana Univerziteta „Bijeljina“ i krsne slave „Sveti Sava“, na Univerzitetu „Bijeljina“ je 27.01.2020. godine uprili?ena sve?ana dodjela diploma diplomiranim studentima. Tom prilikom, uru?ena je diploma 156 studentu, kojima ?e ovo biti iskorak u jednu novu fazu daljeg života i rada .

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Uz rije?i dobrodošlice direktora Univerziteta ”Bijeljina” i dekana Poljoprivrednog fakulteta, doc. dr Bore Krsti?a, puno uspjeha u daljem životu i radu poželjeli su im i ostali nastavnici i saradnici sa Univerziteta “Bijeljina” koji su imali ?ast da proteklih godina budu dio njihovog studentskog životnog perioda.

Uz sve ?estitke na savladavanju još jedne životne prepreke, Univerzitet “Bijeljina” želi svojim, sad ve? bivšim studentima, puno sre?e u budu?em periodu i profesionalnom radu.

Prilog slika: