poljoprivredni fakultet

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2013/14. GODINU

 
02.09.2013
Predaja dokumenata za upis trajaće od 19 avgusta - do 20 septembra 2013. godine, na šalteru studentske službe od 10.00 do 18.00 sati.

POSJETA INDIVIDUALNIM PROIZVOĐAČIMA SEMBERIJE ORGANIZOVANA OD STRANE POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA I UDRUŽENJA POLJOPRIVREDNIKA RS - GRAD BIJELJINA

Dana 06.06.2013.godine – četvrtak, Udruženje poljoprivrednika RS-grad Bijeljina koga predstavlja Ljubo Maletić i Poljoprivredni fakultet Univerziteta Bijeljina na čijem čelu je direktor Boro Krstić, organizovali su posjetu individualnim proizvođačima Semberije radi ukazivanja na određene prednosti i nedostatke koji se u ovom području koriste u procesu obrade zemljišta i uzgoju stoke.

SAJAM POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU

Dana 23.05.2013. god predstavnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta Bijeljina i članovi Udruženja poljoprivrednika Republika Srpska iz Bijeljine na čelu sa predsednikom Ljubom Maletić, posjetili su Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu.

Poljoprivredni fakultet

Zaštita biljaka - Poljoprivredni fakultet

    Studije zaštite bilja su prema tipu: osnovne akademske studije prvog ciklusa u trajanju od 240 ESPB, prema vrsti: redovne, a prema mjestu izvođenja: obrazovanje koje se izvodi u sjedištu. Po završenim studijama polaznici steće znanja o:
• Osnovnim karakteristikama gajenih biljaka, sortnim osobinama i specifičnostima tehnologije njihovog gajenja, prerade i skladištenja sa aspekta zaštite bilja.

Poljoprivredna proizvodnja - Poljoprivredni fakultet

    Poljoprivredni fakultet ima dva studijska programa, Poljoprivredna proizvodnja i Agroekonomija u trаjаnju od četiri godine. U rаzvoju poljoprivrede ključnu ulogu imа obrаzovаnje kаdrovа visoke stručne spreme. Poljoprivredni fаkultet u Bijeljini je obrаzovno-nаučnа ustаnovа kojа obаvljа obrаzovnu i nаučno-istrаživаčku djelаtnost u oblаsti аgroekonomije i opšte аgronomije.

Agroekonomija - Poljoprivredni fakultet

    Poljoprivredni fakultet ima dva studijska programa, Poljoprivredna proizvodnja i Agroekonomija u trаjаnju od četiri godine. U rаzvoju poljoprivrede ključnu ulogu imа obrаzovаnje kаdrovа visoke stručne spreme. Poljoprivredni fаkultet u Bijeljini je obrаzovno-nаučnа ustаnovа kojа obаvljа obrаzovnu i nаučno-istrаživаčku djelаtnost u oblаsti аgroekonomije i opšte аgronomije.

Slide 4

Subscribe to RSS - poljoprivredni fakultet