Studentska služba

Studentska služba

        Studentska pitanja Studenti Univerziteta „Bijeljina“ sva prava kao i potrebe vezano za svoj status mogu ostvariti putem Studentske službe Univerziteta. Vrijeme za rad sa studentima je neograničeno, tako da studenti mogu sva obavještenja da dobiju putem sajta, oglasne table i studentske službe neposredno u toku radnog vremena, telefonom ili putem elektronske pošte.

U studentskoj službi se vrši:

Subscribe to RSS - Studentska služba