Udžbenici i biblioteka

Udžbenici i biblioteka

Za svaki predmet profesor preporučuje jedan obavezni udžbenik i širu literaturu. Članci i drugi izvori koriste se u cilju lakšeg savladavanja predviđenog gradiva i brže pripreme ispita.

Studenti zadužuju udžbenik na početku semestra i isti je dužan da vrati, neoštećen, pošto položi predmetni ispit.

Subscribe to RSS - Udžbenici i biblioteka