Ugovor o izvođenju zajedničkog studijskog programa Sestrinstvo sa Univerzitetom “Singidunum”

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta “Bijeljina” zakl?u?io je Ugovor o izvo?enju zajedni?kog studijskog programa Sestrinstvo sa Univerzitetom “Singidunum”, odnosno, Fakultetom za zdravstvene, pravne i poslovne studije u Val?evu. Nastava na ovom studijskom programu se izvodi od akademske 2016/17 godine.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Protokolom o poslovnoj saradnji izme?u ove dvije institucije uspostavljena je saradnja u cilju:

  • Organizovanja i izvo?enja zajedni?kih studijskih programa,
  • Zajedni?kom u?eš?u u nau?nim i stru?nim projektima,
  • Razmjeni nastavnog kadra,
  • Drugim poslovoma od obostranog interesa