Poziv za učešće na dva projekta Erasmusa+

U okviru ERASMUS+ projekata do momenta predaje akreditacionih materijala, Univerzitet “Bijeljina” je dobio pozive za u?eš?e u konzorcijumima, na dva projekta Erasmusa+.

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com
  • Konzorcijum projekta VIRAL - Vitalising ICT Relevance IN Agricultural Learing, koji je podnijet u okvru poziva za Erasmus+ KA2 CBHE 2018.

o    Projekat Univerzitet Banja Luka

o    Punomo? Univerzitet Banja Luka

Dokument

  • Konzorcijum projekta CHILD - Creating Horizons /og lnclusive Learning Development and Employment, koji je podnijet u okvru poziva za Erasmus+ KA2 CBHE 2018.

o    Projekat Z-B Institut

o    Punomo? Z-B Institut