UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

UNIVERZITET „BIJELJINA“ BIJELJINA

 

Na osnovu člana 67. Zakon o visokom obrazovanju

(Sl. glasnik Republike Srpske br.73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16),

a shodno dozvoli za rad Univerziteta Bijeljina br.07.023/602-399-8/10 od 05.10.2012. godine,

Rektor Univerziteta „Bijeljina“ Bijeljina  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu studija

 

I  Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina vrši upis u prvu godinu studija, na sledeće studijske programe:

  1. Integrisane akademske studije farmacije - u trajanju od 5 godina,       

  2. Sestrinstvo - u trajanju od 3 godine,

  3. Osnovne akademske studije psihologije - u trajanju od 4 godine,

  4. Poljoprivredna proizvodnja - u trajanju od 4 godine,

  5. Agroekonomija - u trajanju od 4 godine.

 

II  PRIJAVLJIVANJE KADNDIDATA

–  od 04. septembra – 16. septembra 2017. godine. i

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi dokumenta u originalu ili ovjerene fotokopije, i to:

1. Kopija lične karte

2. Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je lice u braku)

5. Diploma srednje škole

6. Svjedočanstva iz srednje škole za sve razrede

7. Ljekarsko uvjerenje uz uvjerenje od psihologa

8. Dvije slike - za indeks

 

III  PRIJEMNI ISPIT

–  polaže se 18.09.2017. godine sa početkom u 10:00 sati.. 

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu, polaže prijemni ispit iz predmeta:

1. Integrisane akademske studije farmacije-Hemija i Biologija, po programu za gimnazije/srednje škole,

2. Sestrinstvo- Biologija, po programu za srednje škole,

3. Osnovne akademske studije psihologije-Test opšte informisanosti i Test znanja iz psihologije,

4. Poljoprivredna proizvodnja, Agroekonomija–Biologija po programu iz poljoprivredne srednje škole

Kandidat je obavezan da na polaganje prijemnog ispita ponese sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

 

IV  OBJAVLJIVANJE RANG LISTE

- 19.09.2017. godine u 10:00.

 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA - 20.09.2017. godine - 23.09.2017. godine od 08:00 do 16:00 sati .

 

U školskoj 2017/18. godini Univerzitet upisuje studente na četiri fakulteta, odnosno pet studijskih programa:

    • Farmaceutski fakultet
      -  Integrisane akademske studije farmacije,
    • Fakultet zdravstvenih studija
      -  Sestrinstvo,
    • Fakultet za psihologiju
      -  Osnovne akademske studije psihologije,   
    • Poljoprivredni fakultet
      -  Agroekonomija,
      -  Poljoprivredna proizvodnja

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. Studenti iz drugih zemalja upisuju se pod istim uslovima kao i građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Detaljnije informacije vezane za školovanje objavljene su u  Informatoru.

Kontakt telefoni:

+387 55/350-150;

+387 55/351-101;

+387 55/ 351-222

Mail adresa:

upis@ubn.rs.ba

univerzitet.bijeljina2012@gmail.com

gordana.studentska@ubn.rs.ba,

Potrebna dokumenta za upis se mogu vidjeti ovde

Kontakt stranica

 

     
    venta de viagra en usa tabletas cialis traitement impuissance generic levitra vs levitra comprar levitra contra reembolso