UPIS STUDENATA

U školskoj 2020/21. godini Univerzitet je upisao studente na četiri fakulteta, odnosno pet studijskih programa:

    • Farmaceutski fakultet
      -  Integrisane akademske studije farmacije,
    • Fakultet zdravstvenih studija
      -  Sestrinstvo,
    • Fakultet za psihologiju
      -  Osnovne akademske studije psihologije,   
    • Poljoprivredni fakultet
      -  Agroekonomija,
      -  Poljoprivredna proizvodnja

KONKURS

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju. Studenti iz drugih zemalja upisuju se pod istim uslovima kao i građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Detaljnije informacije vezane za školovanje objavljene su u  Informatoru.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu, polaže prijemni ispit iz predmeta:

  1.  Integrisane akademske studije farmacije - Hemija i Biologija, po programu za gimnazije/srednje škole,
  2.  Sestrinstvo - Biologija, poprogramu za srednješkole,
  3.  Osnovne akademske studije psihologije - Test opšte informisanosti i Test znanja iz psihologije,
  4.  Poljoprivredna proivodnja, Agroekonomija – Biologija po programu iz poljoprivredne srednje škole.

Kandidat je obavezan da na polaganje prijemnog ispita ponese sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kontakt telefoni:

+387 55/350-150;

+387 55/351-101;

+387 55/ 351-222

Mail adresa:

upis@ubn.rs.ba

univerzitet.bijeljina2012@gmail.com

gordana.studentska@ubn.rs.ba,

Potrebna dokumenta za upis se mogu vidjeti ovde

Kontakt stranica