Akademski naziv u skladu sa nomenklaturom

 

Studijski program: Integrisane akademske studije Farmacije 

prema programu traju; 5 godina, odnosno 10 semestara i vrednuju se sa 300 ECTS bodova.

U tom periodu obavi se 9000 časova aktivne nastave i samostalnog rada studenta na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama nakon čega se stiče akademski naziv mster farmacije, prema nomenklaturi zanimanja,

Master farmacije - 300 ECTS