Skip to main content

Vizija, misija, ciljevi

 

MISIJA

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.

 

VIZIJA

Na osnovu dosadašnjih ostvarenih rezultata i novih ciljeva poslovanja, Univerzitet je definisao novu viziju i to:

Vizija Univerziteta je da postane jedan od lidera u visokoškolskom obrazovnom prostoru u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

 

CILJEVI

Univerzitet Bijeljina svoju Misiju ostvaruje kroz osnovne strateške ciljeve:

  1. Kontinuirano poboljšavanje kvaliteta studijskih programa, njihova revizija i uvođenje novih, kao i usklađivanje i donošenje postojećih i novih pravilnika i procedura shodno promjenama zakonskih propisa,
  2. Kontinuirano povećanje broja upisanih studenata, broja diplomiranih studenata i smanjenje broja studenata koji napuštaju studije, 
  3. Osiguranje kompetentnosti i kvaliteta nastavnika i saradnika, kao i povećanje kvaliteta nastavnog procesa, 
  4. Povećanje obima i kvaliteta naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje,
  5. Razvoj infrastrukturnih resursa Univerziteta i poboljšavanje kvaliteta vlastite nastavne literature-izdavačka djelatnost, 
  6. Povećanje intenziteta saradnje sa privrednim partnerima, društvenom zajednicom i proširenje kapaciteta za obavljanje studentske prakse,
  7. Poboljšanje kvaliteta analize i obrade informacija, kao i obaveze informisanja svih zainteresovanih strana.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.