Memorandum o saradnji sa Balkan Greenhouse iz Makedonije

Zaklju?enim memorandumom o saradnji sa Balkan Greenhouse-om (Horti centrom-GreenHouse)iz Makedonije, Poljoprivredni fakultet Univerziteta “Bijeljina” ostvario je planirano prakti?no usavršavanje studenata Poljoprivrednog fakulteta, koji su imali priliku boraviti na sedmodnevnoj obuci  iz stakleni?ke proizvodnje.

foakleysunglasses http://foakleysunglasses.com

Naši studenti kao polaznici ovoga kursa, imali su priliku da se upoznaju sa najnovijim i najmodernijim tehnologijama uzgoja povr?a u zatvorenom (paradajza) i jedinstvenu priliku da borave u uslovima potpune automatizacije proizvodnje ove kulture, a samim tim i sara?uju sa vrhunskim stu?njacima iz ove oblasti povrtarske proizvodnje.

Na kraju sedmodnevnog kursa, uspješnim polaznicima su dodjeljeni sertifikati, a naši studenti su pored stru?ne obuke imali priliku za druženje i razmjenu iskustava sa svojim kolegama iz Hrvatske i Srbije.