Skip to main content

Zvanje diplomirana medicinska sestra 180 ECTS

Fakultet zdravstvenih studija

Sestrinstvo

Zvanje diplomirana medicinska sestra 180 ECTS

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 180 ECTS

Ishod procesa učenja:

Obrazovanje studenata radi sticanja bazičnih znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti sestrinstva, samostalno planiranje, organizovanje i izvođenje sestrinske službe na svim nivoima zdravstvene zaštite i uz primjenu međunarodnih standarda iz sestrinske prakse, obavljanje zdravstvene njege na različitim radnim mjestima i za sljedeća zanimanja u specijalističkim oblastima: intenzivne zdravstvene njege i urgentnog zbrinjavanja, njege u infektologiji, njege internističkih bolesnika, njege hirurških bolesnika, pedijatrijske njege, gerijatrijske njege, akušersko-ginekološke njege, njege onkoloških i psihijatrijskih bolesnika, njege u neurologiji i oftamologiji i njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodičnoj medicini.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.