Skip to main content

Autohtoni mliječni proizvodi

Šifra

450505

Naziv predmeta

Autohtoni mliječni proizvodi

Nastavnik

Doc.dr Mersida Jandrić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Naučna disciplina

Prerada animalnih proizvoda

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa značajem i specifičnim karakteristikama autohtonih mliječnih proizvoda, kao i mogućnostima zaštite oznake njihovog geografskog porijekla.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže znanje/sposobnost da:

      • prepozna specifične karakteristike kvaliteta,
      • razumeju uticaj specifičnih geografskih, klimatskih i drugih karakteristika područja na kvalitet, i karakteristike procesa proizvodnje,
  • razumuje i poznaje zahtjeve i postupke zaštite oznaka geografskog porekla autohtonih proizvoda.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Uvodna razmatranja; Značaj autohtonih mliječnih proizvoda;  Geografske, klimatske i druge karakteristike područja sa koga potiču autohtoni mliječni proizvodi, proces proizvodnje i svojstva kvaliteta; Uslovi za izradu zdravstveno bezbjednih proizvoda i prepoznatljivih svojstava kvaliteta; Poznavanje zahtjeva i postupka zaštite oznaka geografskog porekla autohtonih mliječnih proizvoda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Vršiće se uporedna isptivanja zahtevanih i specifičnih svojstava kvaliteta autohtonih i industrijskih proizvoda. Studenti će se upoznati sa  postupkom zaštite oznaka geografskog porekla autohtonih mliječnih proizvoda.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima i video zapisima.

Literatura-obavezna

  1. Dozet, N., Pandurević, S., Jovanović, S., Borovčanin, T. (2011): Romanijski skorup-kajmak. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet.
  2. Maćej O. (2007): Proteini mleka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Dozet, N., Maćej, O. (2006): Autohtoni beli sirevi u salamuri, Poljoprivrvedni fakultet, Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.