Skip to main content

Dvodnevni sastanak projektnog tima HAWKING

Dvodnevni sastanak projektnog tima HAWKING održan je 4. i 5. juna 2024. godine u Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. HAWKING je trogodišnji Erasmus + KA2 CBHE Strand2 projekat (2023-2026) koji za cilj ima promociju digitalne transformacije u visokom obrazovanju i inkluziju osoba sa invaliditetom u sistem obrazovanja.

Cilj projekta je rješavanje dubokih nejednakosti sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u pogledu mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u regionu.

Tokom prvog radnog dana sastanka rezimirani su podaci o dosadašnjim aktivnostima vezanim za realizaciju projekta i predstavljene su planiranirane i implementirane aktivnosti, kao i zadaci za naredni period.

Drugi dan sastanka je bio usmjeren na usaglašavanje stavova po pitanju nabavke opreme, a završen je studijskom posjetom Filozofskom fakultetu Pale pri čemu su učesnici imali priliku da se upoznaju sa radom Centra za studente sa invaliditetom.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.