Skip to main content

Centar za kontinuiranu edukaciju, praćenje karijere i saradnju sa privredom

Centar za kontinuiranu edukaciju, praćenje karijere i saradnju sa privredom radi na razvoju i promovisanju sistema kontinuirane edukacije, programa edukacije, kao i na osmišljavanju novih postupaka održavanja edukacija i saradnje sa privredom.

Kontinuirana edukacija podrazumijeva:

  • aktivno i pasivno učešće na stručnim sastancima i seminarima,
  • popularizaciju kontinuirane edukacije i promovisanje kurseva široj javnosti,
  • rješavanje profesionalnih testova,
  • studijski boravak radi dodatne edukacije ili upoznavanja organizacije rada,
  • formulisanje ponude za različite tipove klijenata (obezbjeđivanje osnovnih pretpostavki i resursa, pravilan izbor kurseva u ponudi, unifikacija načina održavanja kurseva itd),
  • istraživanje stanja na tržištu usluga kontinuirane edukacije (istraživanje potreba potencijalnih klijenata, aktivnosti konkurencije itd),
  • razne vrste usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.