Skip to main content

GROWTH

GROWTH

Naziv projekta

Greening Relevance in Operations in Western - Balkans Tertiary - Education Habitats

Skraćenica

GROWTH

Fond

ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1

Trajanje

36 mjeseci

Abstrakt

GROWTH udružuje sveukupne napore ka klimatskoj neutralnosti baveći se pitanjem ekološke svijesti i zelene tranzicije na Zapadnom Balkanu. Okuplja 8 partnera iz EU i Zapadnog Balkana, pri čemu su ključne lokacije intervencije četiri ciljane visokoškolske institucije (u daljem tekstu: VŠU) iz BiH i Crne Gore. Intervencije imaju za cilj podizanje ekološke svijesti među zainteresovanim stranama visokog obrazovanja uvođenjem koncepta zelenih univerziteta i zelenih obrazovnih metodologija i praksi.

Rezultati projekta će koristiti studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju, menadžmentu, državnim institucijama, institucijama lokalne samouprave i medijima tako što će im predstaviti ekološki prihvatljive alternative, podstaći svijest o opasnosti od klimatskih promjena, te ih osnažiti da djeluju i značajno doprinesu zelenoj i svijetloj budućnosti slaganjem vlastitih dijelova ekoloških napora u mozaik klimatske neutralnosti.

Ciljevi projekta

-         Razviti visoko obrazovanje i istraživanje na Zapadnom Balkanu ekološki svjesnijim

-         Uvesti metodologije i prakse zelenog obrazovanja u 4 partnerske visokoškolske institucije

Partneri u projektu

1.      Univerzitet Bijeljina, BiH

2.      Sveučilište Hercegovina, BiH

3.      Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, BiH

4.      Univerzitet Adriatik Bar, Crna Gora

5.      Socio-ekonomski institut Crne Gore, Crna Gora

6.      Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Srbija

7.      Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Njemačka

8.      Slovenska Polnohospodarska Universita v Nitre, Slovačka

Uloga u projektu

Koordinator

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.