Skip to main content

HAWKING

HAWKING

Naziv projekta Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations
Skraćenica HAWKING
Fond 101128741 — HAWKING — ERASMUS-EDU-2023-CBHE
Trajanje 36 mjeseci
Abstrakt Inspirisan životom i dostignućima fizičara dr Stivena Hokinga, projekat ima za cilj da se pozabavi nedostatkom sredstava za podršku osobama sa invaliditetom, posebno na Zapadnom Balkanu, što otežava njihov pristup visokom obrazovanju.
Ciljevi projekta Cilj je da se premosti praznina u digitalizovanom obrazovanju i da se pruži podrška studentima ranjivih kategorija (sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom), od kojih mnogi ne nastavljaju sa fakultetskim obrazovanjem uprkos svojim talentima.
Partneri u projektu
  1. Crna Gora,
  2. Bosna i Hercegovina,
  3. Republika Srbija,
  4. Albanija,
  5. Turska,
  6. Kipar,
  7. Portugal,
  8. Slovenija.
Uloga u projektu Partner

Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations - HAWKING

Projekat HAWKING je jedan od novodobrenih projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju koji se koordinira od strane Univerziteta Crne Gore. Zemlje učesnice u projektu su Albanija, Bosna i Hercegovina, Turska, Srbija, Kipar, Slovenija i Portugal, dok ostali partneri iz Crne Gore uključuju Univerzitet Adriatik, Fakultet za menadžment Herceg Novi, kao i Pedagoški Centar Crne Gore.

Inspirisan životom i dostignućima fizičara dr Stivena Hokinga, projekat ima za cilj da se pozabavi nedostatkom sredstava za podršku osobama sa invaliditetom, posebno na Zapadnom Balkanu, što otežava njihov pristup visokom obrazovanju. Cilj je da se premosti praznina u digitalizovanom obrazovanju i da se pruži podrška studentima ranjivih kategorija (sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom), od kojih mnogi ne nastavljaju sa fakultetskim obrazovanjem uprkos svojim talentima.

 

Projekat HAWKING

O projektu

VIjesti projekta

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.