Skip to main content

Ishod procesa učenja

Poljoprivredni fakultet

Agroekonomija

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja:

Savladavanjem osnovnih akademskih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti agroekonomije, osposobljeni su za korišćenje literature i prenošenje znanja, kao i nastavak studija na diplomskim akademskim studijama. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne djelatnosti u agroekonomiji.

Predmetno-specifične sposobnosti se ogledaju u poznavanju: pojmova, kategorija, metoda i procedura u planiranju, sastavljanju i rješavanju računovodstveno-finansijskih aspekata agrara i ocjene investicionog i komercijalno-spoljnotrgovinskog poslovanja poslovnih sistema poljoprivrede i prehrambene industrije, uključujući i organizaciono-ekonomske aspekte ruralnog razvoja, zadrugarstva i tržišta, prometa i marketinga poljoprivrednih proizvoda. Ovde se takođe uključuju i sadržaji upravljanja, rukovođenja, planiranja, projektovanja i konsaltinga poslovnih sistema poljoprivrede i prehrambene industrije.

Završetkom studija student je osposobljen za: obavljanje poslova organizacije proizvodnje i prerade, marketinga i prevoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sirovina, pomoćnog materijala i sredstava za proizvodnju namenjenih poljoprivrednim i poslovnim sistemima prehrambene industrije. Studenti su takođe osposobljeni i za obavljanje poslova u bankama, osiguravajućim društvima, predstavništvima, razvojnim, carinskim službama, u agencijama, vladinim agencijama, savjetodavnim poljoprivrednim službama i kao menadžeri u oblasti agrobiznisa.

Završetkom osnovnih akademskih studija student ovladava metodama timskog rada, koristi literaturne i druge informacione izvore, koristi metode prikupljanja podataka i informacija, rangira i odabira podatke, pokazuje samostalnost i odgovornost za sopstveno učenje i u stanju je da prenese agroekonomska znanja i zaključke stručnoj i široj javnosti.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.