Skip to main content

Nastavni program

Nastavni plan 2023/24.

Fakultet za psihologiju

Nastavni program

2023/24.

Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina

STUDIJSKI  PROGRAM OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PSIHOLOGIJE

 1.  

Razvoj psihologije kao nauke i struke

 1.  

Metodologija psiholoških istraživanja

 1.  

Psihologija percepcije

 1.  

Statistika u psihologiji 1

 1.  

Fiziologija centralnog nervnog sistema 1

 1.  

Engleski jezik 1

 1.  

Učenje i kognitivni procesi

 1.  

Motivacija i emocije

 1.  

Statistika u psihologiji 2

 1.  

Engleski jezik 2

 1.  

Fiziologija centralnog nervnog sistema 2

 1.  

Uvod u razvojnu psihologiju

 1.  

Osnovi pedagoške psihologije

 1.  

Psihometrija 1

 1.  

Psihologija mentalnog zdravlja

 1.  

Psihologija ličnosti

 1.  

Razvojna psihologija

 1.  

Psihometrija 2

 1.  

Osnovi socijalne psihologije

 1.  

Opšta psihopatologija

 1.  

Osnovi organizacijske psihologije

 1.  

Uvod u kliničku psihologiju

 1.  

Eksperimentalne metode i tehnike

 1.  

Socijalna psihologija

 1.  

Razvojna psihopatologija

 1.  

Osnovi psihoterapije i savjetovanja

 1.  

Psihologija rada i organizacije

 1.  

Pedagoška psihologija

 1.  

Klinička procjena 1

 1.  

Psihoterapisjki pravci i modeli

 1.  

Psihologija međuljudskih odnosa na radu

 1.  

Etika psihološke stručne prakse

 1.  

Evaluacija obrazovnih ishoda

 1.  

Klinička procjena 2

 1.  

Marketing

 1.  

Menadžment u obrazovanju

 1.  

Stručna praksa

 1.  

Završni rad

 1.  

IZBORNI BLOK 1

 1. Komunikacione vještine
 2. Psihologija humora
 1.  

IZBORNI BLOK 2

 1. Psihologija porodice
 2. Kriminologija sa penologijom i viktimologijom
 1.  

IZBORNI BLOK 3

 1. Vojna psihologija
 2. Stres na radu
 1.  

IZBORNI BLOK 4

 1. Psihopatologija-specijalni dio
 2. Zdravstvena psihologija
 1.  

IZBORNI BLOK 5

 1. Javno zdravlje
 2. Psihologija u zajednici
 1.  

IZBORNI BLOK 6

 1. Intervencije u krizi
 2. Razvoj kurikuluma

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.