Skip to main content

Odbor za obezbjeđenje kvaliteta

Shodno Pravilniku o obezbjeđenju kvaliteta na Univerzitetu „Bijeljina“ Odbor za obezbjeđenje kvaliteta obavlja sljedeće zadatke:

  1. stara se o efikasnom sprovođenju postupka samovredovanja;
  2. radi na uspostavljanju i uređivanju dokumenata o osiguranju kvaliteta;
  3. prirema, organizuje i koordinira vrednovanje različitih segmenata funkcionisanja Univerziteta;
  4. osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i kritike;
  5. prikuplja, obrađuje i analizira informacije o osiguranju kvaliteta od svih korisnika;
  6. obavlja i druge poslove po nalogu i instrukacijama Komisije za obezbjeđenje kvaliteta, kao i druge poslove iz nadležnosti utvrđenih ovim i drugim opštim aktima Univerziteta.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.