Skip to main content

Odbor za međunarodnu saradnju Univerziteta

Odbor za međunarodnu saradnju Univerziteta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o međunarodnoj saradnji Univerziteta Odbor za međunarodnu saradnju Univerziteta ima sledeće nadležnosti:

 • Donosi godišnji plan međunarodne saradnje i mobilnosti;
 • Odgovornost o provođenju Strategije internacionalizacije Univerziteta;
 • Osigurava stručno mišljenje o sufinansiranju međunarodnih projekata i programa međunarodne saradnje;
 • Osigurava stručno mišljenje o saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama, i o sklapanju međunarodnih institucionalnih sporaazuma;
 • Osigurava stručno mišljenje u pogledu internacionalizacije kurikuluma i zajedničkih studijskih programa studiranja;
 • Osigurava stručno mišljenjeo organizaciji međunarodnih naučnih konferencija i učešću nastavnog osoblja u inostranstvu na naučno-stručnim konferencijama;
 • Utvrđivanje liste institucija sa kojima treba obaviti programe razmjene nastavnog, administrativnog osoblja i studenata;
 • Druga pitanja iz oblasti međunarodne saradnje.

Članovi odbora za međunarodnu saradnju:

 1. Prof. dr Milivoje Ćosić, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju, predsjedavajući
 2. Prof. dr Boro Krstić, direktor, član
 3. Prof. dr Katarina Rajković, prorektor za nastavu, član
 4. Mr Đorđe Baletić, koordinator za međunarodnu saradnju, Farmaceutski fakultet, član
 5. Prof. dr Slađana Vujičić, koordinator za međunarodnu saradnju, Fakultet zdravstvenih studija, član
 6. Doc. dr Miroslav Nedeljković, koordinator za međunarodnu saradnju, Poljoprivredni fakultet, član
 7. Prof. dr Biljana Dimitrić, koordinator za međunarodnu saradnju, Fakultet za psihologiju, član
 8. Kristina Krstić, referent za administrativno-tehničke poslove kancelarije za obezbjeđenje kvaliteta, član
 9. Andrija Perković, student, član

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.