Skip to main content

Postavljene korpe za reciklažu u sklopu univerzitetskog kampusa

U saradnji sa A.D. "Komunalac", Univerzitet "BIJELJINA" postavio je korpe za reciklažu stakla, plastike, limenki, papira i kartona u sklopu univerzitetskog kampusa.

Postavljanje korpi za reciklažu samo je jedan od koraka koje sprovodimo u cilju implemenatcije GROWTH projekta i širenja svijesti naših studenata o važnosti zelene tranzicije.

GROWTH

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.