Skip to main content

Prorektor za nastavu
Prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju
Prorektor za kvalitet i kadrove

Dekan Farmaceutskog fakulteta
Dekan Fakulteta zdravstvenih studija
Dekan Fakulteta za psihologiju
Dekan Poljoprivrednog fakulteta

Direktor

Finansijski direktor

Generalni sekretar

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.