Skip to main content

Nastavni plan 2023/24.

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE FARMACIJE

 

I  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

1

140203

Opšta i neorganska hemija 1

1

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

2

331301

Farmaceutska etika

1

O

30

   

2

   

30

60

3

90

3

110101

Matematika

1

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

4

160101

Biologija sa humanom genetikom

1

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

5

170102

Biofizika

1

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

6

310501

Uvod u farmaciju

1

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

7

140202

Opšta i neorganska hemija 2

2

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

8

310101

Anatomija sa histologijom

2

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

9

140101

Organska hemija 1

2

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

10

140501

Analitička hemija 1

2

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

11

160207

Botanika

2

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

 

Ukupno časova

   

360

270

60

46

690

1110

60

1800

 

II  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

12

140502

Analitička hemija 2

3

O

60

45

15

4

3

1

120

180

10

300

13

140301

Fizička hemija sa instrumentalnim metodama

3

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

14

140102

Organska hemija 2

3

O

45

45

15

3

3

1

105

165

9

270

15

 

Izborni blok 1

3

I

30

   

2

   

30

60

3

90

16

323001

Mikrobiologija

4

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

17

620102

Engleski jezik

4

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

18

110301

Statistika

4

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

19

310505

Opšta biohemija

4

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

20

 

Izborni blok 2

4

I

30

   

2

   

30

60

3

90

 

Ukupno časova

   

375

240

60

45

675

1125

60

1800

 

III  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

21

310519

Farmaceutska hemija 1

5

O

60

45

 

4

3

 

105

165

9

270

22

310801

Fiziologija

5

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

23

310514

Farmakognozija 1

5

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

24

2110620

Menadžment u farmaciji

5

O

30

   

2

   

30

60

3

90

25

 

Izborni blok 3

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

26

310520

Farmaceutska hemija 2

6

O

60

75

15

4

5

1

150

210

12

360

27

310515

Farmakognozija 2

6

O

60

45

15

4

3

1

120

180

10

300

28

310301

Imunologija

6

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

29

 

Izborni blok 4

6

I

30

   

2

   

30

60

3

90

 

Ukupno časova

   

390

255

45

46

690

1110

60

1800

 

IV  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

30

310517

Analitika lijekova 1

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

32

310502

Farmakologija 1

7

O

45

30

15

3

2

1

90

150

8

240

33

310508

Farmaceutska tehnologija1

7

O

60

45

 

4

3

 

105

165

9

270

34

330401

Bromatologija

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

35

 

Izborni blok 5

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

36

310518

Analitika lijekova 2

8

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

37

310802

Patološka fiziologija

8

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

38

310509

Farmaceutska tehnologija 2

8

O

60

45

 

4

3

 

105

165

9

270

39

550301

Farmaceutsko zakonodavstvo

8

O

30

   

2

   

30

60

3

90

40

310503

Farmakologija 2

8

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

41

 

Izborni blok 6

8

I

30

   

2

   

30

60

3

90

 

Ukupno časova

   

420

225

45

46

690

1110

60

1800

 

V  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

42

310511

Osnovi industrijske farmacije

9

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

43

310516

Fitoterapija

9

O

30

   

2

   

30

60

3

90

44

310701

Toksikološka hemija

9

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

45

310504

Farmakoterapija

9

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

46

310513

Klinička farmacija

9

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

47

310506

Medicinska biohemija

9

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

48

 

Izborni blok 7

9

I

30

   

2

   

30

60

3

90

50

310523

Studentska stručna praksa

10

O

   

600

   

40

600

0

20

600

51

ZR- IASF

Završni rad

10

O

   

120

   

8

120

180

10

300

 

Ukupno časova

   

210

75

765

70

1050

750

60

1800

 

 

IZBORNI BLOKOVI

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UK. ČAS.

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

IZBORNI BLOK 1

1

323201

Vještina komunikacije

3

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

140103

Hemija bioelemenata

3

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 2

1

2110623

Marketing u farmaciji

4

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

140401

Koloidna hemija

4

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 3

1

160202

Ljekovito bilje i životna sredina

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

140504

Analitička hemija u farmaceutskoj praksi

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 4

1

310510

Biofarmacija sa farmakokinetikom

6

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

140503

Voda u farmaciji

6

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 5

1

310525

Farmakoepidemiologija

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

310522

Dizajn i sinteza lijekova

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 6

1

310507

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

8

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

310524

Farmakoekonomika

8

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 7

1

310512

Kozmetologija

9

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

310521

Farmaceutska regulativa u kontroli lijekova

9

I

30

   

2

   

30

60

3

90

                                 

P-predavanja; V-vježbe; D-DON-drugi oblici nastave (seminari, istraživački rad, praktični rad, terenska nastava, seminarski rad, projekti, dobrovoljan rad); SRS- samostalni rad  studenta

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.