Skip to main content

Ljekovito bilje i životna sredina

Šifra

160202

Naziv predmeta

Ljekovito bilje i životna sredina

Nastavnik

Doc.dr Bojan Damnjanović

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Biološke nauke

Uža naučna oblast

Biljne nauke - Botanika

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa karakteristikama i osobenostima ljekovitih biljaka flore Bosne i Hercegovine: bogatstvo, taksonomski diverzitet i endemičnost. Sagledavanje ugroženosti biljnog sveta i problematike eksploatacije samonikle Ljekovite flore sa implikacijama na životnu sredinu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Nakon završenog kursa student treba da:

  • poznaje potencijal prirodnih resursa autohtone samonikle ljekovite flore
  • razume značaj očuvanja prirodnih resursa (samonikla ljekovita flora) i životne sredine
  • identifikuje probleme i prioritete u zaštiti i očuvanju samoniklih ljekovitih biljaka
  • planira aktivnosti u cilju održivog korišćenja samoniklih biljaka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Životna sredina (elementi, ugroženost, zaštita, obnova i unapređenje). Biodiverzitet, (genetički, populacioni i specijski, ugroženost). Prirodni resursi: raznovrsnost domaće flore, autohtone oficinalne i potencijalne ljekovite i aromatične vrste, endemične vrste, regionalna geografska distribucija, ekološki i privredni značaj, stanje samoniklih populacija, uzroci ugroženosti. Načini eksploatacije. Trajno održivo korišćenje samoniklih biljaka. Monitoring. Zaštita ex situ i in situ, prednosti i nedostaci. Zakonska regulativa.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima sa rayli;itim oblicima diskusije.

Literatura-obavezna

  1. Jančić R.:Botanika farmaceutika.-Beograd: Lento, 2017.

Literatura-preporučena

  1. Stojanović D.: Dar neba ili cveće zla.- Beograd: Autor, 2017.
  2. Kojić M.: Botanika.- Beograd: Dosije, 2003.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.