Skip to main content

Matematika

Šifra

 110101

Naziv predmeta

Matematika

Nastavnik

Doc.dr Zoran Jasak

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Prirodne nauke

Naučno polje

Matematika

Uža naučna oblast

Matematička analize i primjene

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta je da student stekne elementarno znanje iz matematike koje će mu omogućiti njegovu primjenu u poljoprivredi.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student je spreman za primenu usvojenih znanja i dalju nadgradnju, prepoznavanje i definisanje opštih teorijskih znanja potrebnih za fundamentalno poznavanje i razumevanje principa poljoprivredne proizvodnje

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Funkcije jedne promjenljive: Elementarne funkcije, Granična vrijednost funkcija, Neprekidnost funkcija, Izvod, Diferencijal, Izvodi višeg reda, Lopitalovo pravilo, Ispitivanje toka funkcija: asimptote, monotonost, ekstremne vrijednosti. Funkcije kao matematički modeli u poljoprivredi.

Integrali: Neodređeni integrali – smjene promjenljivih, parcijalna integracija, integracija racionalnih funkcija. Određeni integrali. Njutn – Lajbnicova formula. Primjena određenih integrala u poljoprivredi.

Diferencijalne jednačine: Diferencijalna jednačina sa razdvojenim promjenjljivima. Linearna diferencijalna jednačina. Diferencijalna jednačina drugog reda sa konstantnim koeficijentima. Primjena diferencijalnih jednačina u poljoprivredi – logističke jednačine i logističke krive.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Rješavanje zadataka kroz vježbanje.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, seminari, ispit.

Literatura-obavezna

  1. Vinčić, M., Stojanović, N. (2015): Matematika za studente poljoprivrednog fakulteta, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Banja Luka
  2. Andrijević, D., Jelić, M. (2013): Matematika 1, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Stepanović, V., Linta, A., Pajić, V., Spasić, Z., Radovanović, D., Dudić, D., Kozoderović, J. (2012): Zbirka zadataka iz matematike 1, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

 Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

 /

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.