Skip to main content

Osnovi tehnologije voća i povrća

Šifra

450502

Naziv predmeta

Osnovi tehnologije voća i povrća

Nastavnik

Doc.dr Ivan Urošević

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Naučna disciplina

Prerada biljnih proizvoda

Opis predmeta

Cilj

Polaznici kursa treba da ovladaju nuritivnim i tehnološkim karakteristikama svježeg, kao i tehnološkim postupcima dobijanja prerađenog voća tj. povrća.

Ishod učenja na nivou predmeta

Posle završenog kursa studenti će biti u stanju da samostalno optimiziraju pojedine postupke prerade i konzervisanja voća i povrća.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Nastava je bazirana na:

nutritivne i tehnološke osobine svežeg voća i povrća, osnovni principi konzervisanja voća i povrća, proizvodi od voća; konzervisanje cijelih i isječenih plodova, konzervisanje drobljenih plodova, konzervisanje pasiranih proizvida, konzervisanje cijeđenih proizvoda, proizvodi od povrća, sušeno povrće, sterilisano povrće, pasterizovano povrće, biološki konzervisanon povrće, ostali proizvodi

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Proizvodnja i kontrola kvaliteta pojedinih proizvoda.

Metode izvođenja nastave

Predavanja, inteaktivna nastava, labratorijske, računarske i pogonske vježbe.

Literatura-obavezna

  1. Zlatković B. (2003): Tehnologija prerade i čuvanja voća. Poljoprivredni Fakultet, Univerzitet Beograd.

 

Literatura-preporučena

  1. Niketić-Aleksić G, (1994): Tehnologija voća i povrća, Poljoprivredni, Fakultet, Univerzitet Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

               

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.