Skip to main content

Program SMART4ALL - Otvoren 2. poziv za apliciranje projektima

Poziv je otvoren u okviru SMART4ALL programa, a odnosi se na definisani prekogranični tip 1. Eksperimenti prenosa znanja (eng. “Knowledge Transfer Experiments (KTE)”). Svrha II KTE poziva za projekte jeste da se razvije konkretan praktični projekat od strane dva različita tipa partnera.

Prihvatljivi aplikanti su:

  • Akademske organizacije, univerziteti i ostale akademske institucije;
  • Industrijske organizacije, mala i srednja preduzeća i veće kompanije kako je definisano u EU preporuci 2003/361.

Iznos granta po jednom projektu je 8.000 evra.

Prihvatljive zemlje za ovaj poziv su:

  • Zemlje evropske unije
  • Zemlje pridružene finansijskom instrumentu Horizon 2020, među kojima je i Bosna i Hercegovina

Apliciranje projektima se vrši isključivo putem online platforme:

 
Krajnji rok za apliciranje na Javni poziv je 15. jun 2021. godine.

Više informacija na:


Molimo Vas da jasno i detaljno proučite smjernice i uslove Javnog poziva, jer je to jedini validni izvor informacija. Odsjek za LER i EI samo prosleđuje informacije, ali nije odgovoran za izmjene koje donator može da napravi.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.