Skip to main content

Seminar za farmaceutske tehničare

Seminar za farmaceutske tehničare, koji je održan u ponedjeljak, 11.05.2015. godine, sa početkom u 11 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“.

Cilj seminara je bila edukacija i unapređenje znanja farmaceutskih tehničara u oblasti farmacije, znanje, vještine, kompetencije i značaj farmaceutskih tehničara u zdravstvenoj zaštiti.

 

Teme i predavači koji su učestvovali na seminaru su sljedeći:

  • Farmacija-prošlost, sadašnjost, budućnost prof. dr sc. Zorica Vujić, redovni profesor na Katedri za Farmaceutsku hemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • Znanje, vještine i kompetencije tehničara u 21. veku doc. dr sc. Dragana Lakić, docent na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • Farmaceut u ulozi lidera i menadžeradoc. dr Dražen Jovanović, docent Katedre za marketing i menadžment Univerziteta „Bijeljina“, Bijeljina.

 

Po završetku predavanja učesnicima su uručeni sertifikati za prisustvo na kontinuiranoj edukaciji.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.