Skip to main content

Fakulteti

 

FARMACEUTSKI
FAKULTET

 

FAKULTET ZA

PSIHOLOGIJU

 

FAKULTET

ZDRAVSTVENE NJEGE

 

POLJOPRIVREDNI

FAKULTET

STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA NA UNIVERZITETU

Naučne oblasti

Naučna polja

Studijski program

Medicinske i zdravstvene nauke

Osnovna medicina

Integrisane akademske studije farmacije

Zdravstvene nauke

Sestrinstvo

Poljoprivredne nauke

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Poljoprivredna proizvodnja

Ostale poljoprivredne nauke

 

Agroekonomija

 

Društvene nauke

Psihologija

Osnovne akademske studije psihologije

MODELI STUDIJSKIH PROGRAMA

C I K L U S

I – osnovne

II – master

III - doktorske

Fakultet zdravstvenih studija

3 godine

 

 

Farmaceustski fakultet

5 godina – integrisane studije

 

Fakultet psihologije

4 godine

 

 

Poljoprivredni fakultet

opšti smjer

4 godine

 

 

agroekonomija

4 godine

 

 

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta „Bijeljina“ jeste da svojim studentima pruža obrazovanje najvećeg kvaliteta, pripremajući ih da se sutra suoče sa izazovima novih tehnologija i globalnog tržišta. Pri tome, Univerzitet permanentno traži najpogodniji obrazovni model, usvaja i prenosi nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija i nastoji da se uključi u međunarodni obrazovni sistem.

Social