Fakultet zdravstvenih studija

1.      Javna zdravstvena ustanova - Univerzitetski klinički centar Tuzla;

2.      Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli;

3.      Opšta bolnica "Sveti Vračevi" Bijeljina;

4.      Dom zdravlja, Bijeljina;

5.      Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina;

6.      Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum u Valjevu;

7.      Udruženje za hipertenziju prevenciju infarkta i šloga – HISPA – Beograd;

8.      Medicinski fakultet Novi Sad;