Skip to main content

Botanika

Šifra

 160201

Naziv predmeta

Botanika

Nastavnik

Doc. dr Bojan Damnjanović

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

2

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Biološke nauke

Uža naučna oblast

Biljne nauke, botanika

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu  razumevanje:

  • Građe biljne ćelije i osnovnih tipova tkiva
  • Unutrašnje i spoljašnje građe vegetetativnih i generativnih organa
  • metamorfoza vegetetativnih biljnih organa
  • princip razmnožavanja biljaka

Ishod učenja na nivou predmeta

Student stiče znanja/razumjevanja građe biljaka na svim nivoima organizacije, tipova razmnožavanja vještina korišćenja svjetlosne mikroskopije, prepoznavanja tipova građe vegetativnih i reproduktivnih organa i njihovih metamorfoza, efikasnog učenja, kritičkog mišljenja i evaluacije nastave i ishoda učenja

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Citologija: pregled strukture biljne ćelije, membrane, citoplazma, jedro, vakuola i ćelijski zid, deoba ćelije; Histologija: podjela tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva; Organografija: principi izgradnje biljnog tela, spoljna i unutrašnja građa vegetativnih organa, metamorfoze vegetativnih organa; Razmnožavanje biljaka: definicija i tipovi, bespolno razmnožavanje, polno razmnožavanje, polno razmnožavanje cvetnica i građa reproduktivnih organa;

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Mikroskop i biljna ćelija, Tkiva (tvorna i trajna), Spoljašnja i unutrašnja građa stabla i metamorfoze, Spoljašnja i unutrašnja građa lista i metamorfoze, Spoljašnja i unutrašnja građa korijena i metamorfoze, Građa generativnih organa: cvijet, plod, sjeme.

Metode izvođenja nastave

Teorijska nastava, Praktična nastava (vježbe)

Literatura-obavezna

  1. Kojić M., Pekić Sofija, Dajić Zora (2004): Botanika, izd. Draganić, Beograd

Literatura-preporučena

  1. Rančić D., Aćić S., Šoštarić I. (2007): Praktikum iz poljoprivredne botanike sa radnom sveskom, izd. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

 Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.