Skip to main content

Aktivnosti

 

Farmacija

Jednodnevni seminar „Hiperlipidemija – bolest savremenog načina života“ 23.10.2017.
Seminar za magistre farmacije i medicinske biohemije RS 16.11.2016.
Seminar za farmaceutske tehničare 17.05.2016.
Seminar za farmaceutske tehničare održan 11.05.2015


Psihologija

Šesti sajam mentalnog zdravlja 2019.
Peti sajam mentalnog zdravlja 2018.
Četvrti Sajam mentalnog zdravlja 2017.
Seminar za stručne saradnike „Rad sa mladima sa problemima u ponašanju-izazovi i ograničenja” 15.12.2016.
Seminar za stručne saranike 20.05.2016.
Treći sajm mentalnog zdravlja 2016.
Seminar „Nasilje u školama – uzrok, manifestacija, prevencija“ 14.12.2015.
Seminar za stručne saradnike 24.04.2015.
Drugi sajam mentalnog zdravlja „U zdravom duhu, zdravo tijelo“ 2015
Seminar na temu „Različiti aspekti socijalnog ponašanja mladih“ 17.12.2014.
Seminar za strucne saradnike „Devijantno ponašanje djece u školama i načini njegovog prevazilaženja” 12.03.2014.
Prvi sajam mentalnog zdravlja „U zdravom duhu, zdravo tijelo“ 2014
Predavanje i radionica za učenike srednje Medicinske škole u Bijeljini 17.02.2014.
Seminar na temu Stručni saradnici osnovnih i srednjih škola i mogućnosti usavršavanja izvođenja nastavnog rada 20.05.2013.
Seminar na temu „Neverbalna komunikacija” 19.05.2013.
Seminar pod nazivom "Pronađi sebe" 22.03.2013.
Seminar pod nazivom “Kuda nakon Srednje škole” 28.03.2013.


Sestrinstvo

Stručno predavaje o prevenciji moždanog udara 29.10.2018. godine
Godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem 02.06.2018. godine
Seminar za medicinske sestre/tehničare „NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA“ 15.05.2018. godine
Seminar Novi horizonti sestrinstva 11.05.2017.
Seminar Novi horizonti sestrinstva 11.05.2016.
Seminar „Savremeni trendovi liječenja u medicini“ 08.12.2015.
Seminar za medicinske sestre / tehničare održan 12.05.2015.
Jednodnevni edukativni kurs „Kardiopulmonalna reanimacija kod urgentnih stanja” 17.10.2014.
Seminar na temu: „Novine u procesu zdravstvene njege” 2.10.2014.
Seminar na temu:„Rukovođenje u sestrnstvu” 12.05.2014.


Poljoprivreda

Seminar za poljoprivredne proizvođače 15.02.2022. godine
Seminar za poljoprivredne proizvođače 10.03.2021. godine
Seminar za poljoprivredne proizvođače 12.02.2020. godine
Seminar za poljoprivredne proizvođače 15.02.2019. godine
Seminar „Izazovi u poljoprivredi“ 15.02.2018. godine
Seminar „Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini 15.02.2017“
Seminar “Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini“
Seminar „Mjere u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje u Semberiji“ 02.06.2015.
Seminar: „Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini“
Seminar „Šta posle poplave“ 10.06.2014.
Seminar „Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2014. godini“
Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini
Stručno predavanje o izazovima poljoprivredne proizvodnje 22.02.2013.


Ostale edukacije

Edukativni skup Komore inženjera poljoprivrede RS 14.12.2018.
Sajam zapošljavanja 28.11.2018.
Sajam zapošljavanja 06.12.2017.
Panel debata i Mini sajam zapošljavanja i karijera 05.06.2015.
Stručno - edukativno savjetovanje za srednjoškolce poljoprivrednog usmjerenja 24.04.2015.
Seminar za unapređenje kvaliteta zaposlenih radnika 02.03.2013.

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.