Skip to main content

Farmakoepidemiologija

Šifra

310525

Naziv predmeta

Farmakoepidemiologija

Nastavnik

Doc. dr Vladimirka Jovišić

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Farmakologija i farmacija

Opis predmeta

Cilj

Sticanje osnovnog znanja iz oblasti farmakoepidemiologije. Osposobljavanje za procjenu informacija iz oblasti farmakoepidemiologije. Upoznavanje sa metodama istrazivanja u ovoj oblasti. Razumijevanje značaja farmakoepidemioloskih studija za racionalnu farmakoterapiju.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljavanje studenata da na osnovu baza podataka koje se odnose na upotrebu lijekova objektivno procenjuje farmakoepidemiološke probleme.

Ovladavanje studenata osnovnim farmakopidemiološkim metodama.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. Prepregistracione faze ispitivanja lijekova – pretkliničke studije.
 2. Preregistracione faze ispitivanja lijekova – preregistracione kliničke studije.
 3. Postregistraciona faza ispitivanja lijekova.
 4. Definicija i značaj farmakopidemiologije u racionalnoj primjeni lijekova.
 5. Farmakoepidemiološke metode sakupljanja, obrade i analize podataka vezanih za upotrebu lijekova i medicinskih sredstava.
 6. Definisana dnevna doza. Izračunavanje upotrebe lijekova u bolničkim i vanbolničkim uslovima.
 7. Pojedinačna i centralna raspodjelalijekova.
 8. Tipovi epidemioloskih studija (studije preskeka, kohortne studije, slučaj-kontrola studije, kliničke studije).
 9. Studije upotrebe lijekova.
 10. Farmakovigilanca i metode otkrivanja nezeljenih događaja vezanih za upotrebu lijekova.
 11. Baze podataka za farmakoepidemiološke studije.
 12. Uticaj farmakoepidemioloskih studija na zdravstvenu politiku.
 13. Analiza farmakoepidemioloških studija.
 14. Analiza farmakoepidemioloških studija.
 15. Analiza farmakoepidemioloških studija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, računski zadaci, analiza praktičnih primera, diskusija.

Literatura-obavezna

 1. Veličković-Radovanović R., Catić-Đorđević A.: Farmakoepidemiologija.- Niš: Galaksija, 2014.

Literatura-preporučena

 1. Baze podataka, naučni radovi

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

40

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.