Skip to main content

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Univerzitet sprovodi aktivnosti koje su u skladu sa dobrom praksom aktivnosti međunarodne saradnje u Evropskom području visokog obrazovanja, Evropskim standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta, Prioritetima za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine 2016-2026, Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, Standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa Republike Srpske, kao i ostalim zakonodavnim aktima i propisima uređenim na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Cilj uspostavljanja sistema međunarodne saradnje je definisanje smjera u kojem treba da se kreće Univerzitet kada je riječ o međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta, povećanju dolazne i odlazne mobilnosti studenata i osoblja, učešća u evropskim programima međunarodne saradnje, saradnji sa partnerskim ustanovama u okruženju i šire, internacionalizaciji kurikuluma i procesa učenja.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.