Skip to main content

VIRAL

VIRAL

Naziv projekta

Vitalising ICT relevance in agricultural learning

Skraćenica

VIRAL

Fond

ERASMUS+, 609755-EPP-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Trajanje

36 mjeseci

Abstrakt

Opšti cilj projekta VIRAL je da podrži univerzitetsku i poslovnu saradnju (UBC) kroz ubrzanje upotrebe ICT-a u agro-zajednicama zapadnog Balkana. Koncept je vođen relevantnim regionalnim AET objektima i zasnovan je na omogućavanju upotrebe različitih ICT rješenja/ tehnika/ alata u učionici i izvan nje kako bi se postigla željena integracija poljoprivrede i inženjeringa koja zapravo jača UBC u regionalnim poljoprivrednim zajednicama.

Ciljevi projekta

-         Povećati kapacitet VŠU za primjenu i generiranje ICT-a u AET-u i praksi,

-         Poboljšati efektivnost i zapošljivost diplomaca AET-a,

-         Jačanje akademsko-poslovne saradnje regionalne platforme za održivost, umrežavanje i razmjenu unutar poljoprivrednih i tehnoloških zajednica

Partneri u projektu

1.        Univerzitet u Banjoj Luci, BiH

2.        Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, BiH

3.        Sveučilište u Mostaru, BiH

4.        Univerzitet u Tuzli, BiH

5.        Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora,

6.        Univerzitet u Wageningenu, Holandija

7.        Univerzitet u Mariboru, Slovenija

8.        Univerzitet agronomskih nauka i veterinarske medicine Bukurešt, Rumunija

9.        Agro voće Laktaši, BiH

10.    Jaffa-komerc, BiH

11.    Plantaže 13. jul, Crna Gora

12.    Western Balkans Institute, Srbija

13.    Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, Crna Gora

14.    Inovacioni centar Banja Luka, BiH

15.    Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak INTERA, BiH

16.    Crnogorska asocijacija za nove tehnologije, Crna Gora

Uloga u projektu

Partner

VIRAL: Partneri iskustvo pretočili u vodič o organizovanju hakatona

Tehnologija napreduje rapidnom brzinom pronalazeći svoju primjenu u gotovo svim segmentima savremenog društva, uključujući i obrazovanje. Uobičajeni modeli sve se češće nadopunjuju izvannastavnim aktivnostima zasnovanim na tehnologiji, a studentska takmičenja vrlo su popularan alat koji studentima pruža praktično iskustvo i jačanje poslovnih vještina. Jedno od najčešće organizovanih takmičenja je hakaton na koji je usmjerena posebna pažnja partnera koji već nekoliko mjeseci zajednički implementiraju projekat VIRAL sredstvima Evropske unije kroz Erasmus + program.

Godine iskustva, stečenog kroz rad sa startupima i stručnjacima iz područja IT sektora, kao i kroz organizaciju niza studentskih poslovnih takmičenja i hakatona organizovanih u proteklom periodu, četiri regionalne partnerske institucije pretočile su u tekstualni i video vodič o organizaciji hakatona. INTERA Tehnološki park, zajedno s kolegama iz Inovacionog centra Banja Luka, Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis i Crnogorske asocijacije za nove tehnologije, pripremili su brošuru i video materijal namijenjen svim organizacijama koje svoje aktivnosti žele nadopuniti organiziranjem studentskih takmičenja, posebno hakatona.

Detaljan vodič sadrži kratki uvod u istoriju i pojam hakatona, te najpopularnije vrste i najčešće ciljne grupe, kao i ključne korake koje treba preduzeti kako bi se organizovalo takmičenje na zavidnom nivou kvaliteta. Posebna sekcija posvećena je i iskustvima projektnih partnera, kako regionalnih, tako i evropskih s posebnim naglaskom na aktivnosti visokoobrazovnih institucija i uspjehe studenata na međunarodnim takmičenjima. Kreirani materijali služe i kao uvod u aktivnosti projekta VIRAL u okviru kojeg će se organizovati hakatoni na fakultetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Visokoobrazovne institucije, uključene u projekat, uz pomoć spomenutih organizacija u sljedećih više od 20 mjeseci svojim će studentima kroz ova takmičenja pružiti dodatnu vrijednost i mogućnost za jačanje različitih vještina.

 

Projekat VIRAL

Video materijal

Brošura

Bilten

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.