Skip to main content

Nastavni plan 2023/24.

SESTRINSTVO

 

GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

1

170103

Biofizika

I

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

2

323202

Uvod u medicinu  i zdravstvenu njegu

I

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

3

160102

Biologija sa humanom genetikom

I

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

4

331301

Medicinska etika

I

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

5

2110621

Preduzetništvo u zdravstvu

I

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

6

550302

Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo - Pravni aspekti zdravstvene njege

I

O

45

 

 

3

 

 

45

75

4

120

7

310102

Anatomija,histologija i embriologija

II

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

8

310529

Biohemija

II

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

9

310803

Fiziologija

II

O

30

30

15

3

2

 

75

105

6

180

10

330502

Higijena

II

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

11

323201

Komunikologija u zdravstvu

II

O

30

 

 

2

 

 

30

60

3

90

12

620101

Engleski jezik

II

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

Ukupno časova

390

225

90

47

705

1095

60

1800

 

II  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

12

330501

Ekologija i javno zdravlje

III

O

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

13

310526

Farmakologija i toksikologija

III

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

14

330801

Njega zaraznih bolesnika i infektivne bolesti

III

O

45

45

 

3

3

 

90

150

8

240

15

310901

Patologija sa patofiziologijom

III

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

16

320201

Zdravstvena njega u ginekologiji i akušerstvu

III

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

17

330901

Epidemiologija

IV

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

18

323002

Mikrobiologija

IV

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

19

322801

Njega u porodičnoj medicini i primarnoj zdravstvenoj zaštiti

IV

O

30

30

15

2

2

1

75

135

7

210

20

322701

Njega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicine i Propedevtika

IV

O

45

45

 

3

3

 

90

150

8

240

21

330401

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

IV

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

Ukupno časova

390

255

45

46

690

1110

60

1800

 

III  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

 

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

22

320301

Zdravstvena njega u pedijatriji sa osnovama pedijatrije

V

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

23

321101

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

V

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

24

322401

Njega psihijatrijskih bolesnika sa osnovama psihijatrije

V

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

25

322601

Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije

V

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

26

323203

Opšta klinička praksa I

V

O

 

60

   

4

 

60

90

5

150

27

 

Izborni blok 1

V

I

30

   

2

   

30

60

3

90

28

331101

Osnovi fizikalne medicine sa rehabilitaciojom

VI

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

29

320801

Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega

VI

O

30

30

 

2

2

 

60

90

5

150

30

322101

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

VI

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

31

322402

Medicinska i razvojna psihologija

VI

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

32

323204

Opšta klinička praksa II

VI

O

 

45

   

3

 

45

75

4

120

33

 

Izborni blok 2

VI

I

30

   

2

   

30

60

3

90

34

ZR - S

Završni rad

VI

O

 

 

60

 

 

4

60

90

5

150

Ukupno časova

330

285

75

46

690

1110

60

1800

 

 

IZBORNI BLOKOVI

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

IZBORNI BLOK 1

1

310527

Farmakoterapija 1

V

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

321201

Pripreme pacijenata za procedure u radiologiji

V

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 2

1

322602

Njega u kući

VI

I

30

   

2

   

30

60

3

90

2

310528

Farmakoterapija 2

VI

I

30

   

2

   

30

60

3

90

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.