Skip to main content

Menadžment u farmaciji

Šifra

2110620

Naziv predmeta

Menadžment u farmaciji

Nastavnik

Prof. dr Slađana Vujičić 

Status predmeta

Obavezni

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ostala inženjerstva  i tehnologije

Uža naučna oblast

Inženjerski menadžment

Opis predmeta

Cilj

Cilj predmeta Menadžment u farmaciji je da studenti shvate u čemu je problem ove naučne discipline. Treba da shvate da je ovo nova naučna disciplina kaja je orijantisana ka praksi, a od posebnog je značaja za preduzeća koja svoju poslovnu aktivnost obavljaju u tržišnoj privredi. Da upoznaju menadžment kao novu poslovnu filozofiju. Takođe da upoznaju poslovnu filozofiju menadžmenta i njegov značaj za privredni subjekt. Cilj je da upoznaju sadašnje tržište i primjenu menadžment filozofije.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student treba da razumije: specifičnosti farmaceutskog poslovanja u privredi i zdravstvu, njihove međuodnose i značaj za društvo, apoteku/proizvođače i pacijenta/pojedinca; savladati osnovne vještine organizovanja/upravlјanja farmaceutskih procesa rada poznavanjem osnovnih standarda rada; razumjeti i ovladati pojmovima lanca snabdevanja i životnog ciklusa lijeka.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

  • Proučavanje koncepta  menadžmenta u farmaciji.
  • Proučavanje metoda  menadžmenta  u farmaciji.
  • Proučavanje tehnika  menadžmenta  u farmaciji.
  • Proučavanje procesa  menadžmenta  u farmaciji.
  • Pruočavanje novih koncepata i pristupa menadžmenu  u farmaciji.

 Na kraju svake teme predviđena je diskusija.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna predavanja, diskusija i problem-orijentisana nastava.

Literatura-obavezna

  1. Tasić Lj., Marinković V.: Farmaceutski menadžment i marketing.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2018.

Literatura-preporučena

  1. Kayne SB. Pharmacy business management. New York: Pharmaceutical Products Press; 2005.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

15

/

35

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.