Skip to main content

Osnovi tehnologije ratarskih proizvoda

Šifra

 450501

Naziv predmeta

Osnovi tehnologije ratarskih proizvoda

Nastavnik

Doc. dr Ivan Urošević

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Prerada poljoprivrednih proizvoda

Naučna disciplina

Prerada biljnih proizvoda

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje  znanja iz oblasti tehnoloških svojstava kvaliteta ratarskih sirovina, osnovnih principa tehnoloških postupaka za sve grupe ratarskih proizvoda, uticaja karakteristika međuprodukata na bezbjednost i kvalitet gotovog proizvoda, zakonskih regulativa, bezbednosti i trajnosti proizvoda

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže poznavanje i razumjevanje tehnoloških svojstava kvaliteta ratarskih sirovina, osnovnih principa tehnoloških postupaka, uticaja karakteristika međuprodukata na bezbjednost i kvalitet gotovog proizvoda, zakonskih regulativa, bezbjednosti i trajnosti proizvoda. Na kraju kursa student treba da bude osposobljen za praćenje kvaliteta sirovina, međuprodukata, sporednih produkata i finalnih proizvoda, kao i za sagledavanje proizvodnih procesa sa aspekta bezbjednosti i kvaliteta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Tehnologija šećera i skroba: Tehnološka svojstva šećerne repe; priprema za ekstrakciju; ekstrakcija; čišćenje; uparivanje i kristalizacija; osnovne karakteristike sirovina za dobijanje skroba; proizvodnja kukuruznog,  krompirovog i pšeničnog skroba, hidrolizati i modifikati skroba, proizvodnja i upotreba, Tehnologija konditorskih proizvoda: sirovine i sastav; proizvodnja bombonskih proizvoda; čokolade i proizvoda sličnih čokoladnim, tehnološke karakteristike proizvodnje keksa i proizvoda srodnih keksu, proizvodnja kolača i poslastičarskih proizvoda. Tehnologija  i kvalitet kafe  i proizvoda srodnih kafi: Osnovne karakteristike ploda biljke kafe, tehnološka obrada zrna kafe, priprema napitaka od kafe i napitaka na bazi kafe, surogati kafe (zamjene za kafu).Tehnologija duvana: osnovni tipovi i sorte duvana, proces obrade duvana (sušenje, fermentacija, ridraing, maturacija), kontrola kvaliteta duvana u listu,   prerada duvana (priprema, izrada, pakovanje), kontrola kvaliteta duvanskog dima. Tehnologija žita i brašna: Žito kao mlinska sirovina, Skladištenje i čuvanje žita, Mljevenje, Sirovine za pekarske i tjesteničarske proizvode, Proizvodnja hljeba i peciva, Tjestenine i gotovi proizvodi od žita. Tehnologija masti i ulja: Struktura i sastav masti, Poznavanje sirovina i skladištenje, Postupci izdvajanja ulja, Rafinacija, Vrste kvarenja

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Metode kontrole kvaliteta  procesa i kvaliteta sirovina, međuprodukata, sporednih produkata i finalnih proizvoda.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom.

Literatura-obavezna

  1. Popov – Raljić J., Stojšin LJ. (2007):  Tehnologija konditorskih proizvoda, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

  1. Živanović LJ. (2017): Čuvanje ratarskih proizvoda, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

 Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.