Skip to main content

Poljoprivredna mehanizacija

Šifra

 450601

Naziv predmeta

Poljoprivredna mehanizacija

Nastavnik

Doc.dr Milorad Đokić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

5

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Poljoprivredna mehanizacija

Opis predmeta

Cilj

Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja/razumjevanja tehničkog opisa, fizičkih zakonitosti tehnološkog procesa rada i održavanja sredstava poljoprivredne mehanizacije, kao i formiranja kritičkog mišljenja na bazi stečenih znanja.

Ishod učenja na nivou predmeta

Usvajanje vještina za pravilan izbor i primjenu sredstava poljoprivredne mehanizacije, pravilno održavanje, racionalnu organizaciju rada i ekonomičnu eksploataciju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnove pogonskih mašina u poljoprivredi (osnovni pojmovi i definicije, mašinski materijali goriva i maziva, pogonske mašine i postrojenja, traktori, transport u poljoprivredi, degradirajući uticaji i održavanje tehničkih sredstava), mehanizacija ratarske i povrtarske proizvodnje (značaj mehanizacije poljoprivrede u biljnoj proizvodnji, oruđa i mašine za obradu zemljišta, mašine za sjetvu i sadnju, mašine za đubrenje, mašine za negu i zaštitu usjeva u ratarstvu i povrtarstvu, mašine za ubiranje, mašine i uređaji za doradu zrnastih usjeva, tehnički sistemi za navodnjavanje), mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje (oruđa i mašine za obradu zemljišta u višegodišnjim zasadima, mašine za zaštitu višegodišnjih zasada, oprema i mašine za njegu višegodišnjih zasada, oprema i mašine za berbu voća i grožđa), mehanizacija stočarske proizvodnje (mašine za spremanje sijena, mašine za spremanje silaže, mašine i uređaji za pripremu koncentrovane stočne hrane, snabdjevanje vodom objekata za uzgoj domaćih životinja, mikroklima u objektima za uzgoj domaćih životinja, mašinska muža, izđubravanje stočarskih objekata, objekti i oprema za uzgoj domaćih životinja).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Teoretska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom tokom predavanja.

Literatura-obavezna

  1. Meši, M. (2012): Poljoprivredne mašine, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  2. Savin, L., Simikić, M., Nikolić, R., Ivanišević, M. (2016): Poljoprivredni traktori, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Literatura-preporučena

  1. Ružičić, L., Đokić, M., Radojević, R. (2000): Poljoprivredne mašine-zbirka zadataka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

 /

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.