Skip to main content

Ruralna sociologija

Šifra

 540901

Naziv predmeta

Ruralna sociologija

Nastavnik

Prof.dr Sreten Jelić

Status predmeta

Obavezan

Godina

I

Semestar

1

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Sociologija

Uža naučna oblast

Posebna sociologija

Opis predmeta

Cilj

Predmet ima za cilj da studentima u okviru definisanog fonda časova pruži dublja znanja iz sociologije sela što je bitna pretpostavka za svestranije razumjevanje sela kao društvene zajednice, strukture i razvoja sela, seljaštva i poljoprivrede.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student kroz predmet treba da bude osposobljen za:  istraživanja iz sociologije sela, primjenu metoda u sociologiji sela, izbor područja, problema porodičnih gazdinstava i porodice poljoprivrednika, rad na istraživanju obelježja rada i zanimanja u poljoprivredi,  difuzije inovacija u poljoprivredi, industrijalizacije poljoprivrede, efikasno učenje, timski rad, kritičko mišljenje i  prezentaciju rezultata.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet i zadatak sociologije sela i poljoprivrede; Odnos globalnog i seoskog društva; Društvene promjene u demografskoj i socijalnoj strukturi sela i poljoprivrede; Porodično gazdinstvo i porodica poljoprivrednika;  Sociološke karakteristike rada i zanimanja u poljoprivredi;  Sociološko određenje difuzije inovacija u poljoprivredi; Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na promjene u načinu života u selu; Socijalna ekologija sela i poljoprivrede.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, demonstracije: temelji se na pokazivanju i posmatranju, pokazuje se na primjeru, prikazi studije slučaja.

Literatura-obavezna

  1. Jelić S. (2013): Hrestomatija: elementi opšte sociologije i sociologije sela, Grafiprof, Beograd
  2. Jelić, S. Jovanović, T. (2018): Selo u vrtlogu promena, monografija, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Stojanov M. (2004): Sociologija seoskih kolektiva, Zavod za sociologiju razvoja sela, Novi Sad - Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

 Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

15

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

/

50

                   

 

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.