Skip to main content

Stručna praksa

Šifra

450110

Naziv predmeta

Stručna praksa

Nasatavnik

Doc. dr

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

U okviru stručne prakse student treba da ovladaa znanjem i osnovnim konceptima agroekonomije. Zavisno od oblasti student je angažovan na praktičnoj nastavi vezano za rad u agrobiznisu, poljoprivrednim gazdinstvima i stručnim državnim i privatnim institucijama koji se bave poljoprivrednom i njenim razvojem.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Svrha predmeta je u zavisnosti od izabrane oblasti sticanje znanja i vještina potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju i agrobiznis.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

    • Rad u velikim i srednjim poljoprivrednim poslovnim sistemima 
    • Rad u individualnim poljoprivrednim gazdinstvima

Rad u vladinim stručnim službama i agencijama.

Metode izvođenja nastave

Praktična nastava. Konsultacije sa predmetnim nastavnikom.

Literatura-obavezna

/

Literatura-preporučena

/

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

/

60

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

/

50

/

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.