Skip to main content

Stručna praksa

Šifra

410204

Naziv predmeta

Stručna praksa

Nastavnik

Doc.dr Aleksandar Životić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Hortikultura

Opis predmeta

Cilj

U okviru stručne prakse student ovladava znanjem i osnovnim konceptima poljoprivredne proizvodnje. Zavisno od oblasti student je angažovan na praktičnoj nastavi vezano za laboratorijski rad, rad na oglednim dobrima i sl.

Ishod učenja na nivou predmeta

Svrha predmeta je u zavisnosti od  izabrane oblasti  sticanje znanja i vještina potrebnih za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju iskorišćavanjem obnovljenih prirodnih resursa, uz zaštitu okoline i očuvanje resursa ruralnih područja

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 /

Sadržaj predmeta-praktična nastava

    • Rad u laboratoriji
    • Rad na oglednom dobru
  • Razni vidovi aktivnosti vezano za samostalni rad studenta u smislu angažmana u izabranoj oblasti

Metode izvođenja nastave

Praktična nastava. Konsultacije

Literatura-obavezna

/

Literatura-preporučena

/

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno  časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

/

45

 

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

 

 

 

 

 

 

               

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.