Skip to main content

Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu

Šifra

450119

Naziv predmeta

Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu

Nastavnik

Prof. dr Zoran Rajić

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Studenti treba da: budu upoznati sa osnovama sistema kvaliteta, razumiju standarde, steknu znanja o ciljevima, organizaciji, implementaciji i efektima sistema kvaliteta, pokažu poznavanje metoda koje se koriste u cilju poboljšanja njegove primjene, prate i primjenjuju novine u sistemu kvaliteta.

Ishod učenja na nivou predmeta

Studenti treba da razumeju funkcionisanje sistema kvaliteta razviju sposobnost komuniciranja sa stručnjacima iz drugih oblasti, pravilno analiziraju i tumače dostupne informacije, daju adekvatne preporuke i primjene odgovarajuće metode radi povećanja efikasnosti sistema upravljanja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovni pojmovi i terminologija kvaliteta. Osnove upravljanja kvalitetom. Standardizacija i standardi. Sistem kvaliteta (razvoj, ciljevi, područje primjene, projektovanje, organizacija, akreditacija)  Menadžment totalnim kvalitetom (koncept, modeli, elementi, implementacija). Kvalitet upravljanja. Projektovanje za kvalitet. Upravljanje kvalitetom marketinga (planiranje razvoja proizvoda, analiza vrijednosti, očekivanje i zadovoljstvo kupaca, reklamacioni menadžment). Upravljanje kvalitetom nabavke. Upravljanje kvalitetom u razvoju. Upravljanje kvalitetom u proizvodnji (planiranje kvaliteta izrade proizvoda , organizacija kontrole, osiguranje kvaliteta, korektivne mjere). Kvalitet proizvoda (faktori, komponente kvaliteta, ispitivanje kvaliteta). Ekonomski aspekti upravljanja kvalitetom (procjena kvaliteta, troškovi kvaliteta).

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Sve metodske jedinice predviđene programom biće obrađene na vježbama.

Metode izvođenja nastave

Klasična predavanja, vježbe i interaktivna nastava ( individualna i grupna).

Literatura-obavezna

  1. Radovanović, R. , Đekić, I. (2011): Upravljanje kvalitetom u procesima proizvodnje hrane, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Tomašević, I. (2010): Upravljanje bezbednošću u procesima proizvodnje hrane, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Šomođi, Š., Novković, N., Kajari, K., Radojević, V. (2006): Menadžer i sistem kvaliteta, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

20

15

15

/

/

50

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.