Skip to main content

Seminar za stručne saradnike „Rad sa mladima sa problemima u ponašanju-izazovi i ograničenja”

Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina“ i Univerzitet „Bijeljina“ organizovali su seminar za stručne saradnike na temu: „Rad sa mladima sa problemima u ponašanju-izazovi i ograničenja”. Seminar je održan u četvrtak, 15.12.2016. godine, sa početkom u10 časova, na Univerzitetu „Bijeljina. Seminar je bio namenjen psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, nastavnicima i stručnim saradnicima koji su uključeni u rad sa mladima.

Cilj seminara je bio da, kroz teorijska i praktična iskustva, ukaže na mogućnosti i ograničenja stručnih saradnika u radu sa mladima sa problemima u ponašanju, kao i na načine njihovog prevazilaženja.

Seminar je otvorio direktor Univerziteta doc. dr Boro Krstić, čijim se rečima dobrodošlice pridružila i Jelena Jovanović, rukovodilac Psihološkog Savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“.

Nakon uvodnih reči, upriličeno je i svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“ i Asocijacije psiholoških i poligrafskih ispitivanja (APPI). Sporazum su potpisali direktor Univerziteta „Bijeljina“, doc. dr Boro Krstić i izvršni direktor APPI, Ivan Kuč i time označili i zvanični početak uspešne saradnje ove dve institucije, na polju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja mladih.

Prvo predavanje na seminaru održala je prof. dr Tamara Džamonja, na temuPsihosocijalni programi tretmana dece i mladih sa problemima u ponašanju”, nakog čega je usledilo izlaganje Ranka Rankića, Cvijanke Rakić i Aleksandre Ružić, na temuModel porodične grupne konferencije“. Posle pauze, učesnici seminara su mogli da vide„Prikaz psihoterapijskog tretmana problema u ponašanju uz pomoć tehnika psihodrame i porodičneterapije”, Ivan Kuča, porodičnog savjetnika i člana APPI-a i Jelene Jovanović, psihodramskog terapeuta. Kraj seminara označila je radionica "Izazovi u radu stručnih saradnika", Angeline Perić, dipl. psihologa, nakon koje su učesnicima podeljene potvrde o učešću.

Više od 110 učesnika iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i Srbije dokaz su velike zainteresovanosti i potrebe stručnih saradnika za različitim oblicima edukacije na ovu temu. Visoke ocene na evaluaciji seminara potvrđuju njegov kvalitet i značaj, ali su ujedno i podstrek da budemo još bolji i uspešniji u svom radu.

Upućujemo veliku zahvalnost svim predavačima i učesnicima seminara koji su svojim prisustvom dali doprinos zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet “Bijeljina” je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole “Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.