Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020

 

DOI - Srpska

 

Veb lokacija DOI srpske pruža za vaš časopis besplatan prostor na mreži sa hardverskom i softverskom infrastrukturom.

Implementiran je softverski paket "Sistem otvorenih časopisa" (Open Journal Systems)

Pomoću ovog sistema možete sami objavljivati onlajn vaše časopise sa unešenim DOI brojevima a DOI srpska će se brinuti o njihovom prijavljivanju na Crossref, održavati stalnost veza i sigurnost cijelog sistema.

Prvi korak koji je potrebno napraviti da biste mogli onlajn objavljivati članke vašeg časopisa sa unešenim DOI brojevima je da se registrujete na:

http://doisrpska.nub.rs/index.php/index/user/register

Odaberite vaš časopis sa spiska i popunite obrazac za registraciju.
Za više informacija o tome kako se koristi ovaj sistem pogledajte uputstvo koje se nalazi ispod:

UPUTSTVO ZA DODAVANJE ČLANAKA U SISTEM - (PDF 87 kb)
 
ŠTA JE DOI?


DOI je jedinstvena alfanumerička niska dodjeljena pojedinačnom digitalnom objektu (članku, poglavlju u knjizi i sl.). Preko te oznake uspostavlja se veza do Internet stranice na kojoj se dokument nalazi. Povezivanje podataka o člancima, DOI brojeva i veb adresa obavlja se preko servisa CrossRef (www.crossref.org). Taj servis održava bazu DOI brojeva, meta-podatke i linkove do punih tekstova.
Za sve informacije vezane za DOI obratite se na e-poštu:doi@nub.rs ili pozovite +387 51 215 866, lokal 108. Kontakt osoba Goran Talijan.
 

DOI U REPUBLICI SRPSKOJ


Uobičajeno je da se izdavači naučnih časopisa obraćaju CrossRef-u za pristupanje sistemu i pripremu meta podataka prema zadatim standardima. To je opravdano kada jedan izdavač izdaje više desetina časopisa. Kako u Republici Srpskoj većinu časopisa izdaju asocijacije ili institucije, to se čini umjesnim da se dodjela DOI brojeva i priprema meta podataka objedini i time učini jednostavnijom i efikasnijom. U proteklom periodu u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske je ispitan i primjenjen cjelokupan DOI sistem, i uspostavljena je saradnja sa CrossRef-om.  Časopis mora imati bar sažetak to jest abstrakt urađen na engleskom jeziku (nije neophodno da ima i članke u punom tekstu na engleskom jeziku, ali je bolje ako ih ima).
 
KO MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA DODJELU DOI BROJEVA OD AGENCIJE DOI SRPSKA?


Zahtjev za dodjelu DOI brojeva mogu podnijeti svi časopisi iz Republike Srpske. Da bi DOI Srpska mogla da dodjeljuje brojeve sa svojim prefiksom nekom časopisu kojem je drugo lice ili izdavač prije dodijeljivao DOI brojeve sa drugim prefiksom potrebno je da izdavač tog časopisa pošalje zahtjev za promjenu starog DOI prefiksa u 10.7251. Zahtjev treba poslati na: notifications-support@crossref.org. U zahtjevu obavezno navesti ISSN broj časopisa i da je vlasnik novog prefiksa NUB RS.

Image
doisrpska.nub.rs

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.