Skip to main content

Naziv i vrsta

Farmaceutski fakultet

Naziv studijskog programa i vrsta studija

Naziv studijskog programa: 

Integrisane akademske studije farmacije

Misija obrazovanja mastera farmacije je da formira stručnjaka koji doprinosi zdravstvenoj zaštiti stanovništva, aktivno učestvuju u promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. Savremeni način života nametnuo je visoke profesionalne standarde ispred svakog pojedinca, a razvoj društva doprinio je stvaranju svijesti o značaju zdravlja i zdravstvene zaštite. Bogatstvo jednog društva ogleda se i kroz prizmu zdravstvene prosvećenosti stanovništva. Masteri farmacije na različite načine (kroz kontakt sa pacijentima, zdravstvenim radnicima, javnošću) utiču na formiranje svijesti o uticaju različitih faktora na zdravlje ljudi (pravilna ishrana, prevencija, organizacija zdravstvene zaštite, proizvodnja i stavljanje u promet kvalitetnih i bezbjednih lijekova, praćenje novina na tržištu ljekovitih preparata, racionalna fitoterapija...). 

Vrsta studija:

Integrisane akademske studije farmacije su prema tipu integrisane studije sa 300 ECTS, prema vrsti redovne, a prema mjestu izvođenja obrazovanje koje se izvodi u sjedištu.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.