Skip to main content

Ishod procesa učenja

Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredna proizvodnja

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja:

Savladavanjem osnovnih akademskih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti poljoprivredne proizvodnje, osposobljeni su za korišćenje literature, prenošenje znanja i nastavak studija. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne djelatnosti.

Na ovom studijskom programu studenti stiču predmetno specifična znanja iz oblasti: ratarstva, povrtarstva, stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, hortikulture, fitomedicine, prehrambene tehnologije, agroekonomije. Na osnovu stečenih znanja oni su osposobljeni za riješavanje konkretnih problema u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda, organizovanju proizvodnje, dorade i prometa sjemena, proizvodnji sadnog materijala voćaka i vinove loze, podizanju i njezi voćnjaka i vinograda, kreiranje i sprovođenje programa zaštite, validnu procjenu rizika od pojave i širenja štetnih organizama, rizika primjene hemijskih mjera kontrole po ljude i životnu sredinu. Ovde se takođe uključuju i sadržaji upravljanja, rukovođenja, planiranja, projektovanja i konsaltinga poslovnih sistema poljoprivrede i prehrambene industrije. Studenti su temeljno pripremljeni za primjenu kombinovanih osnovnih znanja iz različitih oblasti, praćenje i primjenu novina, usvajanje savremenih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja.

Pored toga student je osposobljen da: sakuplja i razvrstava ideje i podatke u predviđenom, definisanom i standardnom formatu, analizira podatke prema uputstvu primjenom odgovarajućih principa i metoda klasifikacije, vrši procjenu i vrednovanje pouzdanosti podataka uz primjenu definisanih metoda ili uputstava i primjenjuje principe i metode za precizno i pažljivo rješavanje određenog stručnog pitanja.

Završetkom osnovnih akademskih studija student ovladava metodama timskog rada, koristi literaturne i druge informacione izvore, vrednuje sebe i druge na odgovarajući način, koristi metode prikupljanja podataka i informacija, rangira i odabira podatke, pokazuje samostalnost i odgovornost za sopstveno učenje, ovladava metodama komuniciranja u obliku prilagođenom stručnoj disciplini i piše izvještaj o praktičnim postupcima na jasan i koncizan način.

Završetkom ovih studija studenti su u stanju da prenesu znanja i zaključke stručnoj i široj javnosti.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.